Małe statystyki:
Aktualnie online: 1
W sumie: 26099

1

Cele programowe

 

czytaj więcej

2

Program

 

 

czytaj więcej

3

Zapisy

 

 

czytaj więcej

Klub Myśli Społecznej „Inicjatywy” w partnerstwie z Collegium Civitas otrzymało dofinansowanie projektu pt.  „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów” w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Promocji Zdrowia Seniorów, która wychodzi naprzeciw  zaleceniom długofalowej polityki senioralnej.

Głównym zadaniem Szkoły jest zwiększenie wiedzy oraz poprawa kondycji zdrowotnej osób starszych poprzez  realizację w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku interdyscyplinarnego programu edukacji w zakresie promocji zdrowia.

Beneficjentami programu będzie 240 mieszkańców woj. mazowieckiego pow. 60. r.ż., w tym 80% kobiet i 20%  mężczyzn.

Zadania Szkoły będą realizowane w toku 12-tygodniowego, 60-godzinnego unikatowego cyklu wykładów i  warsztatów, prowadzonych przez cenionych profesjonalistów z różnych dyscyplin nauk społecznych i nauk o zdrowiu.

Spośród uczestników Szkoły wyłoniona zostanie ok. 60-osobowa grupa seniorów, którzy w ramach warsztatów  uzyskają także odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby profesjonalnie wykonywać zadania opiekuńcze wobec  niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób w starszym wieku.

Dążeniem projektodawcy jest wypracowanie modelowych rozwiązań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowego starzenia się dla wszystkich UTW oraz innych instytucji w Polsce zainteresowanych tą problematyką.

 Jako odpowiedź na opisaną sytuację powstanie w ramach projektu „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów” (ISPZS).

W ramach projektu Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 została przygotowana publikacja „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów”


Publikację można pobrać tutaj:


Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów.pdf
Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów.mobi


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebooku:

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020