Małe statystyki:
Aktualnie online: 1
W sumie: 22573

Warsztaty dla opiekunów osób starszych

Wśród słuchaczy Interdyscyplinarnej Szkoły Promocji Zdrowia Seniorów wyłoniona zostanie ok. 60-osobowa grupa seniorów, którzy podczas 16-godzinnego seminarium szkoleniowego posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji opieki nad osobami starszymi, w szczególności niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

Pozwoli im to na zaplanowanie i zorganizowanie działań opiekuńczych i promujących zdrowie wśród ww. grup seniorów, wesprze działania innych opiekunów i da szansę pracy zawodowej lub społecznej.

 

Podczas szkolenia zostanie przedyskutowanych osiem grup tematycznych:

1/ Trening zdrowotny seniorów – programy aktywności fizycznej w różnych grupach specjalistycznych (z chorobami układu krążenia, chorobami kręgosłupa, otyłych, niepełnosprawnych itd.)

2/ Organizacja pomocy społecznej dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów – zasady współpracy z ośrodkami pomocy społecznej

3/ Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów – zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

4/ Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów

5/ Organizacja wsparcia dla seniorów z zaburzeniami komunikacji – zasady opieki i organizacja zaopatrzenia m.in. w aparaty słuchowe i sprzęt optyczny

6/ Środki komunikacji z otoczeniem (telefon, Internet itp.) oraz organizacja transportu dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów – zasady współpracy z jednostkami transportu sanitarnego, ośrodkami pomocy społecznej

7/ Główne zagrożenia bezpieczeństwa niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów i podstawowe sposoby unikania zagrożeń – zasady współpracy z Policją, Strażą Miejską, ośrodkami pomocy społecznej, grupami samopomocy sąsiedzkiej

8/ Organizacja i zasady funkcjonowania domowej opieki paliatywno-hospicyjnej

 

Każdej grupie tematycznej zostaną poświęcone 2-godzinne zajęcia konwersatoryjne lub warsztatowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty jego ukończenia

podpisane przez władze Collegium Civitas i Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy.

 


Prezentacje do pobrania: